Nederlands oefenen

Een goede beheersing van je eigen moedertaal is van belang en als dat niet het geval is, dan is extra Nederlands oefenen een aanrader! Op sociale media wordt er steeds minder gelet op de juiste spelling en op andere taalregels, waardoor het gewoon lijkt te worden om met taalfouten te schrijven. Sommigen zullen daarop opmerken, dat het toch niet zo heel belangrijk is en dat we elkaar immers wel begrijpen? Maar toch kan een onvoldoende beheersing van het Nederlands en een niet correct taalgebruik later zeker tot problemen leiden, die je kunt voorkomen door op tijd aan de slag te gaan met Nederlands oefenen. In de eerste plaats is dit natuurlijk van belang vanwege de eisen die er op school gesteld worden. Bij alle vakken zul je op de een of andere manier met taal te maken krijgen, of het nu gaat om het leren van andere talen of om exacte vakken. Je moet immers opdrachten lezen, begrijpen wat er van je verwacht wordt en vervolgens op een begrijpelijke manier jouw eigen antwoord kunnen formuleren. Alleen daarom al is voldoende aandacht voor Nederlands oefenen belangrijk.

Het belang van Nederlands oefenen

Maar niet alleen tijdens je schooltijd en studietijd heb je profijt van Nederlands oefenen, ook in de rest van je leven is een goede taalbeheersing van belang. Je zult immers met regelmaat formulieren in moeten vullen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van je energieleverancier of voor het doorgeven van een verhuizing. Ook moet iedereen bijvoorbeeld belastingaangifte doen en kunnen velen recht hebben op toeslagen, mits ze deze op de juiste manier aanvragen. Bij al dit soort zaken is het van belang dat je goed begrijpt wat er op het formulier staat, wat voor gegevens er van jou verwacht worden. Helaas blijkt dat ook in ons land de laaggeletterdheid hoger is dan we zouden verwachten. Nederlands oefenen is daarom voor meer kinderen aan te raden dan je misschien zo op het eerste gezicht zou denken. Jij wilt toch ook graag dat jouw kind goed zijn eigen taal kan spreken en schrijven? Dat hij goed begrijpend kan lezen? Dit is voor zoveel zaken van zo groot belang, bijvoorbeeld ook bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Merk jij dat bij jouw zoon of dochter de ontwikkeling op dit gebied iets achterblijft? Of geeft de meester of juf dit aan? Dan is extra Nederlands oefenen echt een goede manier om hier iets aan te doen!

Hoe kennis bijspijkeren?

Hoe kun jij nu de kennis van je kind op dit gebied bijspijkeren? Als jij zelf goed bent met taal, dan kun je natuurlijk samen met hem of haar Nederlands oefenen gaan. Verhalen voorlezen of het stimuleren van lezen is ook een goed begin. Maar wat als jij zelf nu ook helemaal niet sterk bent op dit gebied? Dan kun je bijlessen regelen of je kind aanmelden bij Slimleren. Op deze website kunnen tieners heel eenvoudig bijlessen volgen en zo bijvoorbeeld hun Nederlands oefenen. Er zijn drie punten die voor een goede taalbeheersing van belang zijn:

  • spelling
  • grammatica
  • woordenschat

Deels kun je hier meer over leren door gewoon zelf veel te lezen, dan pik je vaak automatisch wel de juiste schrijfwijze van woorden op, leer je nieuwe woorden kennen en ontwikkel je een gevoel voor grammatica. Maar het maken van oefeningen helpt je zeker bij het sneller onder de knie krijgen van dergelijke zaken. Bij Slimleren hebben ze speciale oefeningen hiervoor ontwikkeld en je kunt deze gewoon online bij hen doen. Door hun directe feedback is Nederlands oefenen met hun methode heel effectief en bovendien wordt het door velen ook als erg leuk ervaren!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn