Mediator scheiding Amsterdam

Hoewel je een scheiding liever wilt voorkomen, zit er soms niets anders op. Het is een pijnlijke gebeurtenis die een nog vervelender gevolg kan hebben. Om dit te voorkomen is Marlet Mediation een professionele mediator scheiding Amsterdam om erbij te betrekken. Zij kan jullie begeleiden in het hele scheidingsproces om dit zo goed mogelijk in goede banen te laten leiden. Als derde partij heeft zij meer afstand tot de situatie. Als twee betrokkenen bij de scheiding zitten er altijd veel emoties in de weg. Dit kan juist goede oplossingen in de weg zitten. Oplossingen waar een mediator scheiding Amsterdam wel inzicht in heeft. Dit kunnen opties zijn waar jullie nu nog niet bij stil staan en wellicht nog niet de noodzaak van inzien. Een mediator als Marlet Mediation heeft veel ervaring als bemiddelaar bij scheiding. Zij ziet in hoe een situatie verder kan verlopen en welke afspraken dan essentieel zijn om die goed aan te pakken. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Met name voor hen is duidelijkheid erg belangrijk. Mogelijk denken jullie nu nog dat jullie hier uit gaan komen, zonder duidelijke afspraken. Ga hier niet vanuit, maar zet een goede overeenkomst op in samenwerking met een mediator scheiding Amsterdam.

De bemiddeling vanmediator scheiding Amsterdam

Een scheiding is een behoorlijke verandering. Na jaren een leven te hebben opgebouwd, besluiten jullie dit te beëindigen. De verhoudingen zijn anders als je vervolgens alles moet verdelen. Financiën, een huis, inboedel. De kans dat beide partijen dit zonder emoties als boosheid en verdriet kunnen aanpakken, is zeer klein. Het komt er een keer uit en dan is het maken van goede afspraken erg moeilijk. Hier kan een mediator scheiding Amsterdam bij inspringen. Met Marlet Mediation ga je dan een gesprek aan om uiteindelijk een scheidingsconvenant op te stellen. In dit convenant worden alle gemaakte afspraken vastgelegd en hier is niet vanaf te wijken. Marlet Mediation is ontstaan door Sjakkelien Marlet. Zij beschikt over jarenlange ervaring als hulpverlener voor kinderen, jongeren en de gezinnen. Later vulde zij dit aan als leidinggevende, coach en supervisor. Als mediator scheiding Amsterdam weet zij alle ervaring en kennis te combineren. Hierin wilt zij niet alleen duidelijk afspraken opstellen bij een scheiding, maar ook proberen de verhouding en communicatie tussen beide partijen te herstellen of verbeteren. Helemaal als jullie kinderen hebben, is dit erg belangrijk. Voor kinderen is het essentieel dat beide ouders in staat zijn over hen te communiceren en te overleggen. Indien de scheiding dit moeilijk heeft gemaakt, dan kan een mediator scheiding jullie hierin bijstaan om dit te verbeteren.

Over Marlet Mediation

Met Marlet Mediation heb je te maken met een professionele mediator scheiding Amsterdam. Ze staat geregistreerd in het MfN-register, een erkend kwaliteitsregister voor mediators. Daarmee wordt aangegeven dat zij beschikt over een uitgebreide expertise en ervaring om haar beroep als mediator uit te voeren. Verder is haar deskundigheid nog op andere manieren inzetbaar, zoals:

  • Coaching
  • Supervisie

Waar je haar ook voor vraagt, ze kan altijd zorgen voor een aanbod op maat. Ook als het gaat om een oplossing voor een scheiding. Geen een relatie of verhouding tussen twee mensen is hetzelfde. De situaties, de geschiedenis en de personen verschillen altijd. Een goede mediator scheiding Amsterdam inventariseert de huidige situatie en bekijkt hoe deze toe te passen in een nieuwe situatie. Een nieuw leven waarbij beide partijen niet meer samenleven, maar toch eigendommen moeten verdelen of ouders moeten blijven voor hun kinderen. Zitten jullie momenteel in een scheiding en willen jullie dit zo goed mogelijk in gang zetten? Vraag dan via marletmediation.nl de hulp van Marlet Mediation als mediator scheiding Amsterdam.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn